TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v červenci 2011. Tepelné čerpadlo vytápí rodinný dům s radiátorovým topným systémem složeným z deskových radiátorů Korado RADIK typu VK 21 a 22. Otopný systém je řešen jako paralelní systém dvou otopných soustav. Ve středu těchto soustav je napojen eketrokotel Protherm 18kW. V jedné z větví je sériově napojen teplovodní krb o celkovém výkonu 26kW.Tepelné čerpadlo bylo napojeno sériově se stávajícím elektrokotlem, který zajišťuje případnou bivalenci. Tepelné čerpadlo nahřívá 250l AKU nádobu na teplotu do 50°C.

Způsob užívání:
Zařízení je provozu od roku 2011 a zcela nahradilo stávající elektrokotel. Bivalentní teplota je cca -4°C. Teplovodní krb je užíván pro bivalenci.

Cena instalace: užívání:
129.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2011 do konce topné sezony 2016 byly provedeny dva servisní zásahy. Výměna teplotního čidla a doplnění chladiva po úniku na ventilku. Náklady na údržbu činí 4000,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je 50% původní spotřeby, tedy 50.000,-Kč / rok.
Finanční návratnost instalace jsou necelé 3 roky.

Komentář uživatele:
„Jednoznačně doporučuji“

TČ 4u-therm vzduch-voda 11kW

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v dubnu 2011. Objekt měl stávající otopný systém složený z přímotopných elektrických topidel. Stávající stav byl uživatelsky i finančně velice nekomfortní. Tepelné čerpadlo nahradilo téměř všechny stávající přímotopy. Byl instalován nový teplovodní rozvod s velkoplošnými deskovými radiátory a částečně podlahovým topením. Systém byl doplněn předehřevem 200l TUV. Do topného systému je topné medium ohříváno na max. 45°C. Bivalenci zajišťuje průtokový elektrokotel 6kW.

Způsob užívání:
Zařízení je od 4/2011 v nepřetržitém provozu. Teplota bivalence je cca -4°C

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 84.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2011 do konce topné sezony 2016 byl proveden jeden servisní zásah. Výměna teplotního čidla. Náklady na údržbu činí 350,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 15.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
„Ta úspora se vyčísluje velmi obtížně, protože my jsme před tím spodní patro pouze temperovali, teď ho vytápíme. Ale i přes to, že vytápíme o jedno patro víc, platíme za elektřinu méně asi o 15 tisíc za rok. Kdybychom před tím vytápěli i spodek, byla by ta úspora samozřejmě větší. Takže nelitujeme, že jsme si čerpadlo pořídili.“

TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v září 2010. Objekt je zrekonstruovaný a zateplený se stávajícím topným systémem složeným z deskových radiátorů a zdrojem tepla byl elektrokotel Protherm a kotel na pevná paliva. Kotel na pevná paliva byl užíván přibližně 50% a elektrokotel také 50%. Tepelné čerpadlo bylo napojeno sériově se stávajícím elektrokotlem a paralelně s kotlem na pevná paliva. Tepelné čerpadlo ohřívá AKU nádobu 300l. Teplota topné vody je proměnná 35-50°C v závislosti na venkovní teplotě.

Způsob užívání:
Zařízení je v provozu od roku 2010. Kotel na pevná paliva byl zcela odstaven a slouží pouze pro likvidaci bioodpadu zahrady. Elektrokotel je spínán manuálně při dlouhodobých teplotách pod -5°C. V roce 2012 byl objekt rozšířen o zrekonstruované přízemí, kde je již instalováno nízkoteplotní podlahové topení.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 98.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2010 do konce topné sezony 2016 byly provedeny tři servisní zásahy. Výměna teplotního čidla, výměna presostatu a doplnění chladiva. Náklady na údržbu činí 1850,-Kč.

Finanční úspora:
Při zvětšení vytápěné podlahové plochy o 100% je prokazatelná úspora finančních prostředku průměrně 5.000,-Kč / rok. V tomto případě instalace však šlo především o zvýšení komfortu vytápění odstavením kotle na pevná paliva a udržením stávajících nákladů po rozšíření objektu.

Komentář uživatele:
„Úspora se v mém případě určuje velice obtížně, neboť s instalací tepelného čerpadla se jednak zvětšila otopná plocha o 100% a zároveň jsem změnil způsob topení. Před instalací TČ jsem stále uvažoval, zda nechám sepnut elektrokotel nebo zda zatopím v kotli – zkrátka stálá starost. Po instalaci TČ topení v podstatě neřeším, jen v případě potřeby spálit bioodpad zatopím v kotli. I přes zvětšení otopné plochy a změnu způsobu topení je též patrná nějaká úspora. Každopádně dnes vidím, že instalace TČ byla jednoznačně pozitivní volba“

TČ 4u-therm vzduch-voda 12kW

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v listopadu 2010. Tepelné čerpadlo vytápí dvoupatrový rodinný dům s radiátorovým topným systémem složeným z deskových radiátorů Korado RADIK typu VK 21 a 22. Tepelné čerpadlo bylo napojeno sériově se stávajícím elektrokotlem DAKON. Tepelné čerpadlo nahřívá 200l bojler TUV na teplotu 43°C. Do topného systému je topné medium ohříváno na max. 53°C v AKU nádobě 200l.

Způsob užívání:
Zařízení je od roku 2010 v nepřetržitém provozu a pod bivalentní teplotou zcela nahradilo stávající elektrokotel. Bivalentní teplota je cca -3°C

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 125.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2010 do konce topné sezony 2016 byly provedeny dva servisní zásahy. Výměna stykače kompresoru a výměna jednoho ventilátoru. Náklady na údržbu činí 2750,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 24.000,-Kč / rok.
Finanční návratnost instalace je 5 roků. Zařízení má finanční návratnost 1/2015. Od tohoto data spoří absolutně.

Komentář uživatele:
„Při porovnání financí na pořízení zařízení a složenek za elektřinu není co řešit. Nerozumím tomu, že ještě někdo topí elektrokotlem. Je pravdou, že existoval ještě jeden finanční náklad na zvětšení dvou radiátorů, ale nejednalo se investici, která by nějakým způsobem ovlivnila ekonomičnost provozu. Ostatně ty pokoje byly vždy chladnější“

TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v říjnu 2011. Objekt má stávající samotížný otopný systém složený z ocelových a litinových radiátorů a zdrojem tepla byl kotel na pevná paliva, který nabíjel AKU nádrž 2000l. Stávající stav byl uživatelsky nekomfortní. Tepelné čerpadlo bylo napojeno do rezervních nátrubků AKU nádoby, kterou nabíjí. Teplota nabíjení je proměnná s maximem 50°C. Kvůli menšímu teplotnímu spádu je pro podporu cirkulace otopné vody přidáno do okruhu oběhové čerpadlo. Při nedostatečné teplotě otopné vody (při venkovní teplotě pod -10 °C) je systém podpořen v okruhu nainstalovaným přímotopným elektrokotlem. Bivalenci zajišťuje elektrokotel nebo stávající kotel na pevná paliva.

Způsob užívání:
Zařízení je v provozu od 11/2011. Kotel na pevná paliva je užíván pouze v období delších mrazových období nebo slouží pro likvidaci bioodpadu zahrady. Teplota bivalence je cca -10°C

Cena instalace: užívání:
Investor provedl přípravu pro napojení TČ na AKU nádobu. Instalace byla 108.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2011 do konce topné sezony 2016 byly provedeny dva servisní zásahy. Došlo k poškození regulátoru po výpadcích dodávky proudu, pravděpodobně přepětím nebo podpětím v distribuční síti. Druhý servisní zásah byl nutný z důvodu netěsnosti na 4-cestném ventilu. Náklady na údržbu činí 10.500,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 15.000,-Kč / rok.
Instalací tepelného čerpadla se neočekávala úspora finančních prostředků ale především o zvýšení komfortu vytápění a tepelné pohody s udržením stávajících nákladů na otop.

Komentář uživatele:
„Primárně by samozřejmě bylo pro použití tepelného čerpadla a dosažení co největší úspory nejvhodnější podlahové vytápění, což by ale u tohoto objektu znamenalo značné stavební úpravy. Potvrdilo se nám ale, že při použití kvalitního kompresoru zvládá tepelné čerpadlo i při napojení na klasický systém s radiátory vytápět až do venkovní teploty cca -10°C a to i při ne příliš kvalitním zateplení objektu. (Byla „pouze“ nahrazena původní nekvalitní okna termoizolačními) Seřizování tepelného čerpadla proběhlo vždy v nejkratším možném termínu a potřebné servisní zásahy byly po předchozí domluvě také odborně provedeny k naší spokojenosti.

TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v červenci 2011. Rozlehlý dvoupatrový objekt měl stávající otopný systém složený z přímotopných elektrických topidel. Stávající stav byl uživatelsky i finančně značně nekomfortní. Tepelné čerpadlo nahradilo všechny stávající přímotopy v přízemí. V neobývaném patře byly přímotopy prozatím ponechány z důvodů temperace. V přízemí byl instalován nový teplovodní rozvod s velkoplošnými deskovými radiátory. Systém byl doplněn ohřevem 200l TUV. Do topného systému je topné medium ohříváno na max. 45°C. Bivalenci zajišťuje průtokový elektrokotel 12kW.

Způsob užívání:
Zařízení je od 9/2011 v nepřetržitém provozu. Teplota bivalence je cca -1°C. Pod bodem bivalence jsou používána krbová kamna.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 135.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2011 do konce topné sezony 2016 byly provedeny dva servisní zásahy. Výměna jednoho ventilátoru a doplnění chladiva. Náklady na údržbu činily 3350,- Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 22.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
„Největší přínos, samozřejmě kromě znatelné úspory peněz, je s přímotopy nesrovnatelná tepelná pohoda. U přímotopného vytápění jsme téměř na minutu mohli poznat ukončení nízkého tarifu-Ihned se začala snižovat teplota v interiéru, nehledě na to, že pro jakous takous úsporu byly přímotopy v některých prostorách úplně vypnuté a tam byla zima stále. Po instalaci tepelného čerpadla se teplota ustálila na stále stejnou teplotu, kterou v jednotlivých prostorách regulujeme termostatickými hlavicemi. V dohledné době plánujeme doplnění dalšího tepelného čerpadla pro horní podlaží“

TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 12

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v březnu 2012. Jedná se o cca 50let starý dům bez zateplení se stávajícím topným systémem složeným z deskových radiátorů a zdrojem tepla byl elektrokotel a kotel na pevná paliva. Kotel na pevná paliva byl užíván přibližně 50% a elektrokotel také 50%. Později v následujícím roce přidán do systému krb s výměníkem o maximálním výkonu do systému cca 6 kW. Tepelné čerpadlo ohřívá AKU nádobu 160l. Teplota topné vody je proměnná 35-45°C v závislosti na venkovní teplotě.

Způsob užívání:
Zařízení je v provozu od roku 2012. Kotel na pevná paliva byl zcela odstaven a slouží pouze pro likvidaci bioodpadu zahrady (zatopeno cca 3-5x v topné sezoně). V období prosinec až březen při venkovních teplotách pod +5°C je v určitých hodinách dne používán krb (dřevo) i třeba v součinnosti s tepelným čerpadlem. Elektrokotel je spínán manuálně při teplotách pod 0 až -2°C opět třeba v součinnosti s tepelným čerpadlem. Pro potřeby celého domu je jen výkon kotle na pevná paliva a elektrokotle dostačující. Oba zbývající zdroje jsou nedostatečné, takže je nutno přistoupit při provozu tepelného čerpadla ke kombinaci dvou zdrojů – zpravidla elektrokotel a tep. čerpadlo nebo krb a tepelné čerpadlo. Zásadní problém čerpadla vzduch /voda je z klesající venkovní teplotou klesá jeho výkon a to až o 60% o vlhkosti vzduchu ani nemluvě. Pro tepelný systém, aby bylo v místnostech minimálně 21°C velmi rozhoduje celkové uspořádání a to zejména teplotní plocha předávajících komponent v místnostech. V mém případě potřebuji do systému dostat minimální teplotu od 40 – 45°C což tepelné čerpadlo i když se snaží sebevíc není schopno při venkovních teplotách nižších jak, někdy +2°C někdy třeba až -5°C – rozhoduje vlhkost. Pak nastává doba, kdy je třeba pomoci jiným zdrojem – krb nebo el.kotel.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 129.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2012 do konce topné sezony 2020 byl proveden jeden servisní zásah a to kontrola po 7-mi letech provozu a bylo doplněno 0,5kg chladiva. Náklady na údržbu činí 900,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora: NENÍ JEDNOZNAČNÁ INFORMACE

Komentář uživatele:
„Lze jen velmi těžko určit a to jen jakýmsi odhadem. Už jen z hlediska k čemu tu úsporu orientovat a) k provozu ke kotli na pevná paliva (i cena paliva jde vzhůru), b) k provozu elektrokotle, c) provozu jen krbu, c) jen provoz tepelného čerpadla. Obecně samozřejmě cena roste rok od roku a je jedno co z variant použije vždy je to více. Je nutné kalkulovat s příkonem tepelného čerpadla – to je stále skoro konstantní ale výkon už NE a to rozhoduje o kombinacích. Samozřejmě potřeba výkonu je v daných období zcela různá i topné sezony jako celek jsou poměrně odlišné! Nicméně při provozu elektrokotel nebo tepelné čerpadlo je úspora jednoznačná ale jen v určitém použitelném období např. říjen. A to poroto, že tepelné čerpadlo stačí výkonem. Téměř vždy mimo podzimní a jarní měsíce je vždy kombinace minimálně dvou zdrojů a to jak současně tak samostatně v určitých hodinách dne. Takže vyčíslit úsporu kolik dřeva, kolik kW a porovnávat jednotlivé období je poměrně nesnadné, i když si roky vedu statistiku každý měsíc po dobu již více jak 20 let. Rozhodně stojí za investici už jen z toho pohledu, že stačí otočit ovládacím „knoflíkem“ a rozhodně i z pohledu ekologie. Není ale možno uvažovat o myšlence, „Vyměním kotel (jedno jaký) o stávajícím výkonu za tepelné čerpadlo stejného výkonu“ – to nebude fungovat. Vždy k tepelnému systému daného domu je nutno přistupovat jako k celku nebo pokud použiji stávající systém včetně přípravy TUV (solární ohřev, anuloid, rozvod, armatury, radiátory, podlahové rozvody a podobné komponenty), musím dobře doladit zbytek a to amatér skutečně nedá (on to někdy nedá ani ten „topenář“), je nutná odborná pomoc! Takže tepelné čerpadlo rozhodně ano s velmi dobrou rozvahou a to zejména pro budoucí období provozu, jak „pro obsluhu“ tak pro „peněženku“! Ono tepelné čerpadlo jakéhokoli typu není spásné k potřebnému množství vyprodukovaného tepla a má svůj příkon a ten se zvyšujícím se výkonem celku taktéž významně roste a to vše stojí za kalkulaci – např. jít o řád výš ve výkonu nebo doplnit výkon jiným zdrojem. Z investičního hlediska může jít o desítky tisíc.“

TČ 4u-therm Special AIRFLOW 10

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v červnu 2012. Jedná se o rekonstrukci starého domu. Otopný systém byl zhotoven z deskových radiátorů a zdrojem tepla byl elektrokotel. Do systému bylo přidáno vysokoteplotní tepelné čerpadlo s nominálním výkonem 8kW. Tepelné čerpadlo ohřívá AKU nádobu 160l a TUV bojler 150l Teplota topné vody je proměnná 40-60°C v závislosti na venkovní teplotě.

Způsob užívání:
Zařízení je v provozu od roku 2012. Elektrokotel je využíván jako bivalentní zdroj spínaný od venkovní teploty +1°C. Ohřev TUV je primárně tepelným čerpadlem s dohřevem topnou spirálou.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 182.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2012 do konce topné sezony 2020 byly provedeny dva servisní zásahy a to výměna indikace odtávání a oprava nádrže TUV vlivem koroze. Náklady na údržbu činí 5.000,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 15.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
„Obecně úsporu nesleduji, ale v prvních letech po instalaci se pohyboval kolem 13.000,-Kč za rok. Zařízení funguje bezchybně a kromě několika drobností nebylo třeba žádného servisu. Problém, který byl první roky po instalaci, byla snížená tepelná pohoda díky malým radiátorům. Po zvětšení několika z nich se situace podstatně zlepšila na úroveň teplotního komfortu.“

TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 14

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v srpnu2013. Jedná se o v současné době (rok 2020) 25 let starý dům s tepelnou ztrátou 8kW. Otopný systém je řešen podlahovým topením. Zdrojem tepla byl elektrokotel. Tepelné čerpadlo ohřívá AKU nádobu 200l. Teplota topné vody je proměnná 30-45°C v závislosti na venkovní teplotě.

Způsob užívání:
Zařízení je v provozu od roku 2013. Stávající elektrokotel převzal funkci bivalentního zdroje s minimálním počtem sepnutí.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 130.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2013 do konce topné sezony 2020 byl proveden jeden placený servisní zásah a to odstranění úniku chladiva, doplnění a celková kontrola zařízení. Náklady na údržbu za 7let činí 5.300,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná (skutečná) úspora finanční úspora se pohybuje v rozmezí 22 -24 000,-Kč/rok

Komentář uživatele:
„Po instalaci a prvních týdnech provozu byly problémy s optimálním nastavením provozu, zejména z důvodu chybného napojení na stávající otopnou soustavu. Dále se vyskytly problémy s nefunkčním rozmrazováním u výparníku, které výrazně snižovalo výkon a dále s nezobrazováním části hodnot na displeji čerpadla. Občas docházelo i k vypadnutí jističe na čerpadle. Po odstranění těchto potíží (cca 3 měsíce) již běží provoz bez větších problémů a nutností zásahu. Výjimkou je občasné vypadávání jističe na čerpadle - cca 4-5x za topnou sezónu. Jednoznačným přínosem je finanční úspora oproti vytápění elektrokotlem - viz výše. Celkové hodnocení investice je tedy jednoznačně pozitivní, a to včetně snahy a ochoty na straně dodavatele s řešením problémů"

TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 14

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v říjnu 2013. Jedná se o cca 20let starý dům se existujícím radiátorovým topným systémem. Předpokládaná tepelná ztráta je 10kW. Zdrojem tepla byl elektrokotel. Do systému bylo přidáno tepelné čerpadlo s nominálním výkonem 14kW napojené na AKU nádrž. Stávající elektrokotel zůstává jako bivalence. Teplota topné vody je proměnná 40-45°C v závislosti na venkovní teplotě.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 160.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2013 do konce topné sezony 2020 byly provedeny tři servisní zásahy, přičemž dva byly mimozáruční. Náklady na údržbu činí za 7 let 8.200,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 40.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
„Se zařízením firmy 4u-therm pana Jirouta jsme doposud spokojeni, jeho zavedení nám přineslo velkou úsporu nákladů na vytápění domu. Komunikace a poskytovaný servis byl rychlý a profesionální“.

TČ 4u-therm Power AIRFLOW 11 vysokoteplotní až 70 °C

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v březnu 2014. Jedná se o starší nezateplený dům s litinovými topnými tělesy. Tepelná ztráta objektu je 15kW. Zdrojem je plynový kotel a kotel na tuhá paliva. Do systému bylo přidáno tepelné čerpadlo s nominálním výkonem 11kW napojené přímo na velkoobjemovou topnou soustavu.

Způsob užívání:
Objekt je užíván převážně jako dlouhodobě rekreační, tedy od března do listopadu. Zařízení je po většinou nastaveno pro temperaci a noční udržování útlumové teploty. Pro tepelnou pohodu při nižších venkovních teplotách jsou využívána především krbová kamna.

Provozní náklady:
Od roku 2013 do konce topné sezony 2020 nebyl nutný žádný servisní zásah. Náklady na údržbu činí za 6 let 0,-Kč.

Finanční úspora:
Finanční úspora není známa

Komentář uživatele:
„Primárně byl můj záměr odpojit se od plynu resp. přestat jej používat. Při temperaci plynem se plynový kotel zanášel a stále s ním byly problémy. S tepelným čerpadlem jen zapnu vypínač a dál se o věc nestarám. Vzhledem k tomu, že mám velké zásoby topného dřeva a topení v kamnech je pro mne i záležitost pohody, tak vždy, když je potřeba větší teplo, rád si zatopím v kamnech. Obecně jsem se zařízením velmi spokojen, neboť za jednu ukončenou a šest plných topných sezon jsem neřešil jediný problém. Též pořizovací cena byla oproti podobným systémům velice příznivá. Zařízení mám napojeno na stávající elektrický tarif AKU, tedy pouze 8hodin denně a pro tyto účely to naprosto splňuje moje představy. Žádný významný nárůst spotřeby elektřiny jsem nezaznamenal“

TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 14

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v červenci 2014. Jedná se o dům po celkové rekonstrukci, kde původní vytápění kotlem na tuhá paliva, bylo nahrazeno tepelným čerpadlem a podlahovým vytápěním. Tepelná ztráta objektu je 10 kW. Systém tvoří tepelné čerpadlo s nominálním výkonem 14kW napojené na AKU 800l spolu s teplovodní krbovou vložkou (15 + 3)kW, která slouží jako bivalentní zdroj při dlouhodobějších nízkých teplotách. Teplota topné vody je proměnná 31-36°C v závislosti na venkovní teplotě.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou částečné instalace – tepelné čerpadlo napojené do stávající AKU nádrže. Cena specifikované montáže 111.000,- Kč včetně DPH.

Provozní náklady:
Od roku 2014 do konce topné sezony 2020 nebyl nutný žádný servisní zásah.

Finanční úspora:
Nelze vyčíslit

Komentář uživatele:
„Se zařízením firmy 4u-therm jsem velice spokojený, pracuje spolehlivě a nebyly s ním žádné potíže. Některé drobné funkční dostavení byly provedeny po telefonické konzultaci. Rovněž s přístupem firmy 4u-therm jako k zákazníkovi jsem spokojený. Celková roční spotřeba elektrické energie na provoz celého domu byla v roce 2019 cca 29 tisíc Kč, k tomu cca 2000Kč spotřeba dřeva. Odpadla úmorná práce s topením uhlím, obsluhou a udržováním čistoty kotle na uhlí..“

TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 12

Popis instalace:
Tepelné čerpadlo bylo instalováno v září 2012. Jedná se o novostavbu s tepelnou ztrátou do 10kW. Otopný systém nízkoteplotní v kombinaci podlahového topení s deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla byl plynový kotel. Tepelné čerpadlo ohřívá kombinovanou AKU nádobu o objemu 1000l, která má integrovaný plovoucí zásobník na 250l TUV. Teplota topné vody je proměnná 30-45°C v závislosti na venkovní teplotě. Do systému jsou připojeny rovněž fototermické kolektory.

Způsob užívání:
Stávající plynový kotel převzal funkci bivalentního zdroje.

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na spolupráce s investorem a cena zařízení s AKU nádrží byla 98.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
Od roku 2012 do konce topné sezony 2020 nebylo nutno řešit jakýkoli servis. Náklady na údržbu za 8let činí 0,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je okolo 13.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
S investicí do tepelného čerpadla jsem velmi spokojen. Oproti nákladům při topení plynem, klesly nyní náklady na topení a přípravu TUV na méně než polovinu. Tepelné čerpadlo je velmi tiché a za celou dobu provozu nepotřebovalo žádný servis či údržbu. I to má zásadní vliv na provozní náklady oproti plynovému kotli a pravidelnému poměrně nákladnému servisu.

XXXXXXXX

Popis instalace:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Způsob užívání:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cena instalace: užívání:
Instalace byla formou na klíč s celkovou cenou 000.000,- Kč včetně DPH

Provozní náklady:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Náklady na údržbu činí 000000000,-Kč.

Finanční úspora:
Prokazatelná úspora finančních prostředku je průměrně 0000.000,-Kč / rok.

Komentář uživatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  
KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742


REFERENCE - Tepelná čerpadla

TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Zlenice
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Choteč
Instalace: 2021
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
- spolupráce s krbovou vložkou a plynovým kotlem
Lokalita: Jilemnice
Instalace: 2021
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita:
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12 - ATYP
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Kala
Instalace: 2021
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Hostomice pod Brdy
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Třebsín
Instalace: 2021
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Modřovice
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Humpolec
Instalace: 2021
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Kostelní Hlavno
Instalace: 2021
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Zbuzany
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Tochovice
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Dobřichovice
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Davle
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Praha - Ďáblice
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Jenichov
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černolice
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power GROUND 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power GROUND 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Brno
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Besednice
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu – deskové radiátory
Lokalita: Sloup
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power GROUND 7
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Velká Bíteš
Instalace: 2020
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Kaplice
Instalace: 2020
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Otmarov-Brno
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Ktiš
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Pořešín
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Tožice
Instalace: 2019
Využívání vodního kondenzátu pro hospodářské účely
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Opatovice
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rekreačního objektu
Lokalita: Tanvald
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Pořešín
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power GROUND 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Židlochovice
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu – litinové radiátory
Lokalita: Davle
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power GROUND 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Telnice
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Opatovice u Brna
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a dílen
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Mníšek p. B
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Únice
Instalace: 2019
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Čelákovice
Instalace: 2019
  TČ 4u-therm Power GROUND 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Brno
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Davle
Instalace: 2018
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Ohrobec
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Černolice
Instalace: 2018
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Opatovice
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Úžice
Instalace: 2018
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
v celkovém topném výkonu 120kW

Způsob použití: vytápění výrobní haly a příprava TUV
Lokalita: Tachlovice
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Vrané n/V
Instalace: 2018
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Libčice
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TV
Lokalita: Libeř
Instalace: 2018
  TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Běštín
Instalace: 2018
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TV
Lokalita: Všenory
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Davle
Instalace: 2017
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Speciální konstrukce v zátopové oblasti

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Osov
Instalace: 2017
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění penzionu
Lokalita: Kaplice
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: příprava TUV pro saunové centrum
Lokalita: Forum Liberec
Instalace: 2017
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: příprava TUV pro saunové centrum
Lokalita: Forum Liberec
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm 2x Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění ubytovny a příprava TUV
Lokalita: Odolená Voda
Instalace: 2017
 
TČ 4u-therm 3x Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění saunového centra a příprava TUV
Lokalita: Praha
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Trutnov
Instalace: 2017
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
vysokoteplotní až 70 °C

Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Pikovice
Instalace: 2017
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: ohřev TV pro komerční účely
Lokalita: Hostivař
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power GROUND 7
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Brno
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Brno
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Sázava
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Nový Knín
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Vyžlovka
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 32
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Dobřichovice
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Hvozdnice
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Řevnice
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Šeberov
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power DUAL 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Štěchovice
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Strašice
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Praha - Lipence
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power DUAL 16
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Unhošť
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Praha - Lipence
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Lipence
Instalace: 2016
  TČ 4u-therm Power GROUND 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Praha
Instalace: 2016
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Nové Strašecí
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Černošice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 22
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Praha-Miškovice
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Turkovice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Řitka
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16 vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Bohutín
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Svinaře
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16 vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Lipence
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 32
Způsob použití: vytápění, chlazení a příprava TUV multifunkčního objektu
Lokalita: Lanškroun
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Davle
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Příbram
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Plískov
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Řevnice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Zdiby
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rekreačního objektu
Lokalita: Drahlín
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Kralupy n.V
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 7
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Lipence
Instalace: 2015
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Mirošovice
Instalace: 2015
 
TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Poděbrady
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Všenory
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm voda-voda 18kW
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Ostrava
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – deskové radiátory
Lokalita: Osov
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Černošice
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Třebotov
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: příprava TUV pro ubytovnu a přitápění
Lokalita: Odolená Voda
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – litinové radiátory
Lokalita: Kamenný Přívoz
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění průmyslového objektu a příprava TUV
Lokalita: Tachlovice
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 11
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Radlík
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Kralupy nad Vltavou
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Lbosín
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Dobřichovice
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Zvole
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14 
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Davle
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Borotice
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 8
Způsob použití: vytápění rodinného domu, ohřev bazénu
Lokalita: Zadní Třebáň
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Praha
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Klatovy
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Hradištko
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Special AIRFLOW 9 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – litinové radiátory
Lokalita: Jarpice
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 11 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – litinové radiátory
Lokalita: Říčany
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Jablonec nad Nisou
Instalace: 2014
    TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Dobřichovice
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Praha 5
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Special AIRFLOW 10 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – litinové radiátory
Lokalita: Černošice
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 11
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Klínec
Instalace: 2014
  TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 6
Způsob použití: temperace a vytápění rekreačního objektu
Lokalita: Český Šternberk
Instalace: 2014
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění kancelářských a bytových prostor
Lokalita: Černošice
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 16
Způsob použití: vytápění hospodářského objektu
Lokalita: Mořina
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Kozomín
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Nová Ves
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 7
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Praha
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Příbram
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 8
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Líšnice
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Příbram
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Nouzov
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Lhenice
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 18
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Praha-Řeporyje
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Brno
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 9
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Slivenec
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Limited AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Libušín
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Praha
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Čerčany
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Dobřichovice
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 11
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Mělník
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 7
Způsob použití: vytápění výrobních prostor
Lokalita: Černošice
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Special AIRFLOW 7 - vysokoteplotní až 70 °C
Způsob použití: vytápění rodinného domu – standardní deskové radiátory
Lokalita: Černošice
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění obytného domu
Lokalita: Lichoceves
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 7
Způsob použití: temperace a vytápění rekreačního objektu
Lokalita: Jizerské hory
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Kozomín
Instalace: 2013
  TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 11
Způsob použití: vytápění skladových a kancelářských prostor
Lokalita: Černolice
Instalace: 2013
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 9
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černolice
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 10
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Orlické hory
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Řitka
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Černošice
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm Power AIRFLOW 14
Způsob použití: vytápění penzionu
Lokalita: St.Michael im Lungau, A
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 10 a solární systém
Způsob použití: vytápění rodinného domu, příprava TUV, vytápění bazénu
Lokalita: Herink
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm Akční AIRFLOW 7
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Hatě
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm Special AIRFLOW 10 - vysokoteplotní
Způsob použití: vytápění rodinného domu a příprava TUV
Lokalita: Všenory
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 12
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm vzduch-voda 5,5 kWkW – R134A
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 11
Způsob použití: vytápění rodinného domu a ohřev TUV
Lokalita: Měšice
Instalace: 2012
  TČ 4u-therm vzduch-voda 6kW
Způsob použití: vytápění rodinného domu
Lokalita: Praha - Radotín
Instalace: 2012
 
TČ 4u-therm Econo AIRFLOW 15 a TČ 4u-therm HiEcono AIRFLOW 13
Způsob použití: vytápění bytového domu
Lokalita: Černošice
Instalace: 2011
  TČ 4u-therm Power AIRFLOW 12
 

Způsob použití: vytápění rodinného domu, ohřev TUV
Lokalita: Černošice
Instalace: 2011
 
TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW
Způsob použití: vytápění objektu
Lokalita: Kamenný Most
Instalace: 2011
  TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW
Způsob použití: vytápění objektu
Lokalita: Všenory
Instalace: 2011
 
TČ 4u-therm vzduch-voda 11kW
Způsob použití: vytápění objektu a ohřev TUV
Lokalita: Kala - Třebotov
Instalace: 2011
  TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW
Způsob použití: vytápění objektu a ohřev TUV
Lokalita: Jince
Instalace: 2011
 
TČ 4u-therm vzduch-voda 12kW
Způsob použití: vytápění objektu, příprava na ohřev TUV
Lokalita: Praha-Radotín
Instalace: 2011
  TČ 4u-therm země-voda 15kW
Způsob použití: vytápění objektu, ohřev TUV, pasivní a aktivní chlazení fan-coily
Lokalita: Karlštejn
Instalace: 2010
 
TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW
Způsob použití: vytápění objektu, příprava na ohřev TUV
Lokalita: Černošice
Instalace: 2010
  TČ 4u-therm vzduch-voda 7kW
Způsob použití: vytápění objektu, ohřev TUV
Lokalita: Zahořany
Instalace: 2010
 
TČ 4u-therm vzduch-voda 7kW
Způsob použití: vytápění objektu
Lokalita: Všenory
Instalace: 2009
  TČ 4u-therm vzduch-voda 10kW
Způsob použití: vytápění objektu, vytápění bazénu
Lokalita: Všenory
Instalace: 2008