KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742


Průtočné chlazení kapalin

Jedná se o systém chlazení, kdy přítok chlazené kapaliny do chladícího zařízení se rovná odběru chladící kapaliny pro aplikaci. Systém je vhodný pro aplikace s konstantním a dlouhodobým odběrem chladící kapaliny, anebo aplikaci s uzavřeným chladícím okruhem s rovnoměrnou zátěží.

  Výhody:   Nevýhody: