KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA


Popis zařízení:
Tepelné čerpadlo 4u-therm Power AIRFLOW vyrobeno s ohledem na co nejvyšší užitnou hodnotu zařízení a od svého vzniku je navrženo a vyrobeno jako tepelné čerpadlo s primární funkcí topení, nikoli jako přestavěná klimatizační jednotka. Tomuto záměru odpovídá výběr komponent a rozložení jednotlivých komponent. Modul chlazení je pak jen volitelným příslušenstvím.
Nejpodstatnějším rysem je typ split technologie, kdy ve venkovním prostředí je pouze studená část - tedy výparník. Samotné tepelné čerpadlo včetně kompletní elektroniky je ve vnitřním prostředí. Toto dělení má zásadní význam pro instalaci, provoz, výkony a ekonomičnost provozu.
Tepelná čerpadla Power AIRFLOW představují technologickou špičku v oblasti tepelných čerpadel. Podařilo se zabudovat a regulovat nejdostupnější Hi-end technologii i řadu vlastních technických řešení, která maximálně optimalizují chod zařízení s co nejlepšími provozními výsledky.
Zařízení je výhradně osazeno scroll kompresory Copeland serie ZH, které jsou primárně určeny pro tepelná čerpadla s širokým rozsahem pracovních teplot. Díky těmto kompresorům, elektronicky řízenému krokovému vstřikovacímu ventilu CAREL a díky námi vyvinutému systému odtávání námrazy je možno tepelné čerpadlo provozovat do velmi nízkých venkovních teplot při zachování ekonomičnosti provozu.
Venkovní výparníková jednotka je navržena, spočítána a vyráběna přímo pro naše tepelná čerpadla nadnárodní společnost Loyd Coils. Pro minimalizaci hlučnosti proudícího vzduchu je výparník osazen dvěma pomaloběžnými axiálními ventilátory Ziehl-Abegg nebo EBM. Díky dostatečně dimenzovanému výparníku a pomaloběžným ventilátorům splňuje venkovní jednotka hygienický požadavek na hlukovou zátěž podle nařízení vlády č. 272/2011Sb.

Naše čerpadla NEJSOU úmyslně osazena inverter technologií, která pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda nemá žádný ekonomicky pozitivní vliv. Místo drahého a energeticky náročného inverteru osazujeme do systému akumulační nádrž, která topnému systému dodává nezastupitelnou funkci hydraulického vyrovnání dynamických tlaků a v současném trendu teplovodních krbových vložek dává možnost efektivního využití tohoto zdroje.

  Výhody:   Nevýhody:

Příklad použití:
Vzhledem k použití kompresorů Scroll Copeland ZH série, je možné nastavit teplotu topné vody až na 60°C do venkovní teploty -7°C, proto je použitelnost i pro otopné soustavy s běžnými deskovými radiátory. Tepelné čerpadlo 4u-therm Power AIRFLOW je vhodné pro vytápění jakéhokoli typu objektu a jakékoli otopné soustavy. Pro nízkoenergetické budovy lze tepelné čerpadlo použít jako jediný zdroj tepla – monovalentní provoz.
Typickou oblastí použití jsou novostavby a rekonstrukce rodinných domů. Tepelné čerpadlo lze navrhnout jak pro otop, ohřev TUV tak vytápění bazénu. Výkonnostně je pokryta oblast od 10kW do 20kW. Při požadavku lze zařízení upravit na duální funkci tepelné čerpadlo/ klimatizace.

Záruka na produkt:
Standardně 24 měsíců, anebo rozšířená záruka 60 měsíců


Ceny a technické údaje řady Power AIRFLOW
Typ tepelného čerpadla Cena kompletu bez DPH Výkony a technické údaje
Power AIRFLOW 10 95.000,- Odkaz pro technická data
Power AIRFLOW 12 105.000,- Odkaz pro technická data
Power AIRFLOW 14 120.000,- Odkaz pro technická data
Power AIRFLOW 16 135.000,- Odkaz pro technická data