KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742


CENY TČ 4u-therm A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V této sekci je možno získat informaci o cenách jednotlivých typů tepelných čerpadel 4u-therm, o cenách základní instalace a cenách příslušenství.

Jak se dopočítat správné ceny?
Výsledná cena funkčního celku tepelného čerpadla 4u-therm se skládá z několika souborů cen.
  1. Teplené čerpadlo - V případě tepelného čerpadla země –voda jsou ceny uvedeny v sekci Ceny tepelných čerpadel země-voda v případě tepelných čerpadel voda - voda jsou ceny uvedeny v sekci Ceny tepelných čerpadel voda-voda, pro tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ceny uvedeny v sekci Ceny tepelných čerpadel vzduch-voda. Tyto ceny jsou jednoznačně definované a konstantní.
  2. Akumulační nádoba a příslušenství pro otop TUV – každé naše tepelné čerpadlo musí být vybaveno akumulační nádobou, avšak její velikost a vybavení se liší v závislosti na typu zvolené aplikace. V sekci Ceny akumulačních nádob a příslušenství lze vybrat určitý typ a velikost akumulační nádrže, který nejlépe vyhovuje chystané aplikaci. Akumulační nádrž lze samozřejmě využít stávající anebo objednat akumulační nádobu od jiného dodavatele. Je však podmínkou aby akumulační nádoba splňovala základní podmínky: objem musí být minimálně 15 l na každý 1 kW výkonu, volné dva nátrubky s minimálním závitem 3/4“ jeden v horní a druhý v dolní části nádoby.
  3. Instalace – instalace se skládá z ukotvení vnější jednotky na připravené místo, ukotvení vnitřní jednotky, aplikace chladivového potrubí spojujícího obě části tepelného čerpadla, propojení silnoproudými a slaboproudými kabely a jejich napojením, určitým počtem průrazů obvodovou stěnou objektu, naprogramováním regulace a uvedením do provozu. Toto je proměnná část ceny, kde samozřejmě záleží na typu objektu, složitosti průrazů a členitosti vedení pro chladivové trubky. Cenu lze přibližně stanovit v sekci Ceny instalace podle Vámi naměřené anebo projektované vzdálenosti.
  4. Doprava - doprava se samozřejmě liší v závislosti na destinaci instalace a její náročnosti. Rámcovou cenu lze získat v sekci Cena za dopravu