KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742Z čeho se tepelné čerpadlo skládá?


Srdcem každého TČ je kvalitní a výkonný kompresor, který žene teplonosné medium, tak zvané chladivo, celým tepelným čerpadlem.

Dalším velice důležitým prvkem TČ jsou tepelné výměníky. Ty jsou dva – jeden pro přenos přírodního tepla do chladiva – to je výparník. Ten může mít v závislosti na typu TČ několik podob. Například u TČ Vzduch-Voda má podobu velké žebrované desky a vzduch je protlačován velkým ventilátorem.Tato část TČ musí být umístěna vně budovy. Druhý slouží pro přenos tepla z horkého chladiva do topné vody – to je kondenzátor. Ten má většinou podobu asi 1/2m dlouhého kvádru . Aby se ve výparníku chladivo správně vypařilo, je nutno před výparník instalovat Terno-expanzní ventil, který má za úkol správné dávkování chladiva do výparníku.

Další prvky TČ mají funkci především kontrolní a ochranou. Pro ilustraci je vidět obrázek s umístěním a zapojením dílů TČ Vzduch-Voda.

Pro správnou funkci a pro provoz TČ musí být celý systém řízen. Bez správného a optimalizovaného řízení by TČ nemohlo vůbec pracovat. Na regulaci je podstatně závislý celkový výkon a ekonomika provozu. Naše tepelná čerpadla 4u-therm jsou řízena elektronickým regulátorem speciálně vyvinutým a naprogramovaným pro provoz TČ, obzvláště TČ systému Vzduch-Voda, neboť jejich řízení je nejnáročnější.