KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742


Ceny TČ voda-voda

Cena zahrnuje základní funkční celek TČ bez ceny zemních kolektorů, akumulační nádrže , montáže a dopravy. Topný faktor a výkon je stanoven podle normy EN12900 ( výparná teplota to=+5°C, kondenzační teplota tk=+50°C). DPH se určuje v závislosti na způsobu instalace. Pro rodinné domy je 15% pro ostatní 21%.

Typ tepelného čerpadla Výkon COP Cena kompletu bez DPH
Power Water 7 7 kW 3,7 80.400,-
Power Water 10 9,5 kW 3,9 84.400,-
Power Water 14 14 kW 4 90.400,-
Power Water 20 20 kW 4 110.000,-