KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA


Tepelné čerpadlo země-voda odebírá nízkopotenciální teplo ze země, a to buď z nehlubokých ale plochou rozsáhlých zemních kolektorů, anebo  z několik desítek až stovek metrů hlubokých vrtů. TČ země-voda má množství podstatných výhod, ale vzhledem k nákladnému vybudování zemních kolektorů je jeho návratnost hlavním záporným rysem.

  Výhody:   Nevýhody: Popis zařízení:
Tepelné čerpadlo 4u-therm se skládá z vnitřní kompresorové jednotky, která obsahuje jek kondenzátorovou tak výparníkovou část. Tato jednotka je napojena na zemní kolektory. Všechna naše tepelná čerpadla jsou regulována elektronickým regulátorem, který obsluhuje optimalizaci chodu Scroll kompresoru Copeland verze ZH  a elektronický vstřikovací ventil. Výkonnostně je pokryta oblast od 7kW do 30kW. Při požadavku lze zařízení upravit na triplex funkci tepelné čerpadlo/ pasivní chlazení/klimatizace.

Příklad použití:
Vzhledem k použití kompresorů Scroll Copeland ZH série, je možné nastavit teplotu topné vody až na 60°C, proto je použitelnost i pro otopné soustavy s běžnými deskovými radiátory. Tepelné čerpadlo 4u-therm země-voda je vhodné pro vytápění jakéhokoli typu objektu a jakékoli otopné soustavy. Pro nízkoteplotní soustavu lze tepelné čerpadlo použít jako jediný zdroj tepla.
Typickou oblastí použití jsou novostavby rodinných domů, kde lze s výhodou položit zemní kolektor před úpravou okolního terénu. Tepelné čerpadlo lze navrhnout jak pro otop tak ohřev TUV.

Cena:
Ceny zařízení se pohybují v závislosti na požadovaném topném výkonu a složitosti montáže. Pro příklad uvádíme ceny základních typů tepelných čerpadel 4u-therm země-voda. Cena zahrnuje základní funkční celek TČ bez ceny zemního kolektoru, kumulační nádrže a montáže. Topný faktor a výkon je stanoven podle normy EN12900 ( výparná teplota to=+5°C, kondenzační teplota tk=+50°C). DPH se určuje v závislosti na způsobu instalace. Pro rodinné domy je 14% pro ostatní 20%

Typ TČ Výkon Topný faktor Cena + DPH
TČ 4u-therm vzduch-voda 7kW 3,7 80400,-
TČ 4u-therm vzduch-voda 9,5kW 3,9 84400,-
TČ 4u-therm vzduch-voda 14kW 4 90400,-
TČ 4u-therm vzduch-voda 20kW 4 110000,-