KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742TEPELNÁ ČERPADLA VODA - VODA


Tepelné čerpadlo voda-voda odebírá nízkopotenciální teplo z povrchové vody – řek, potoků nebo velkých vodních ploch, anebo z podzemní vody – systém protékajících studní nebo vrtů. Vodu lze pro tepelné čerpadlo považovat za nejoptimálnější zdroj nízkopotenciálního tepla. TČ voda-voda má množství podstatných výhod. Pro uživatele, kteří mají možnost odběru tepla z povrchové vody lze tuto možnost jen doporučit, avšak vybudování průtočných studní není levnou záležitostí, a tak se počáteční investice zvyšuje a sní také návratnost investice.

  Výhody:   Nevýhody: Popis zařízení:
Tepelné čerpadlo 4u-therm voda-voda se skládá z vnitřní kompresorové jednotky, která obsahuje jek kondenzátorovou tak výparníkovou část. Výparníková část je podle typu vodního zdroje napojena buď čerpadlem přímo na odběr vody, která se ochlazená vrací zpět ( na vstup je nutno zařadit filtrační jednotku), anebo je výparník připojen na vodní kolektory, ve kterých koluje nemrznoucí směs a kolektor je ponořen do zdrojové vody. Všechna naše tepelná čerpadla jsou regulována elektronickým regulátorem, který obsluhuje optimalizaci chodu Scroll kompresoru Copeland verze ZH a elektronický vstřikovací ventil. Výkonnostně je pokryta oblast od 7kW do 30kW. Při požadavku lze zařízení upravit na triplex funkci tepelné čerpadlo/ pasivní chlazení/klimatizace.

Příklad použití:
Vzhledem k použití kompresorů Scroll Copeland ZH série, je možné nastavit teplotu topné vody až na 60°C, proto je použitelnost i pro otopné soustavy s běžnými deskovými radiátory. Tepelné čerpadlo 4u-therm voda-voda je vhodné pro vytápění jakéhokoli typu objektu a jakékoli otopné soustavy. Pro nízkoteplotní soustavu lze tepelné čerpadlo použít jako jediný zdroj tepla.
Typickou oblastí použití jsou objekty stojící v bezprostřední blízkosti vodních toků a velkých vodních ploch, anebo stojící v oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Tepelné čerpadlo lze navrhnout jak pro otop tak ohřev TUV.

Cena:
Ceny zařízení se pohybují v závislosti na požadovaném topném výkonu a složitosti montáže. Pro příklad uvádíme ceny základních typů tepelných čerpadel 4u-therm voda-voda. Cena zahrnuje základní funkční celek TČ bez ceny vodního kolektoru anebo studní, kumulační nádrže a montáže. Topný faktor a výkon je stanoven podle normy EN12900 ( výparná teplota to=+5°C, kondenzační teplota tk=+50°C). DPH se určuje v závislosti na způsobu instalace. Pro rodinné domy je 10% pro ostatní 20%

Typ TČ Výkon Topný faktor Cena + DPH
TČ 4u-therm voda-voda 7kW 3,2-4 84400,-
TČ 4u-therm voda-voda 9,5kW 3,5-4,2 84400,-
TČ 4u-therm voda-voda 14kW 3,8-4,5 90400,-
TČ 4u-therm voda-voda 20kW 3,8-4,5 110000,-