KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742Pro koho je určeno topení tepelným čerpadlem?


Motto: „Topit tepelným čerpadlem může každý, kdo má zavedenou elektřinu a vždy to bude nejjednodušší, nejekologičtější a v přepočtu i nejlevnější variante topení“

Využití TČ jako tepelného zdroje je vhodné pro jakoukoli stavbu a vždy to bude nejlevnější varianta topení.
Je pravdou, že výhodu mají stavby, které již při své projekční přípravě uvažují s vytápěním nízkoteplotním zdrojem, neboť právě TČ tímto nízkoteplotním zdrojem je. U těchto staveb pak lze TČ instalovat jako jediný zdroj tepla.
U staveb, které nejsou při svém vzniku koncipovány pro otop nízkoteplotním zdrojem tepla lze TČ využít samozřejmě také, ale je nutno do topné soustavy doplnit přídavný vysokoteplotní zdroj např. elektrickou topnou patronu, přímotopný elektrokotel anebo plynový kotel.
Další možností je zvětšit teplosměnou plochu otopných těles - zvýšit počet radiátorů anebo doplnit podlahové vytápění.

Důvodem doplnění není nedostatečný výkon TČ, ale právě jeho nízkoteplotní charakteristika.
Tepelné čerpadlo je více než schopné vytopit celý dům, avšak většina stávajících staveb je projektována na topení topnou vodou o teplotě 60 a více °C.
Pro tepelné čerpadlo je nejoptimálnější provozní teplota do 45°C. Samozřejmě lze TČ provozovat i pro vyšší teploty, ale se vzrůstající teplotou se TČ dostává mimo svůj pracovně-teplotní rozsah a snižuje se jeho účinnost a tím samozřejmě výhodnost jeho užití.