KONTAKT:
4u-therm s.r.o.
E-mail: info@4u-therm.cz
Tel.: +420 603 411 742


Ceny instalace

Cena instalace sestává z několika dílčích cen Proměnná je především vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky. Cena instalace nezahrnuje stavební přípravy pro usazení vnější jednotky.

Název Popis Cena kompletu bez DPH
Cena za 1m délky chladivového potrubí a elektro rozvodů. Tato délka přibližně koresponduje se vzdáleností vnější a vnitřní jednotky, avšak k této vzdálenosti je nutno přičíst nutné oblouky a obchozy 430,-
Fixní částka instalace vedení Jedná se o částku za prořezy trubek a za minimální nutnou délku vedení 2.500,-
Zprovoznění tepelného čerpadla Propojení obou jednotek, vakuování, plnění, propojení elktro 5.000,-
Vyregulování soustavy Jedná se o nastavení parametrů regulátoru, zkušební provoz a vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy parametrů 2.500,-
Průraz stěnou do 1m Jakýkoli materiál kromě železobetonu a kamene 800,-
Průraz stěnou do 1m Železobeton nebo kámen 1.500,-

Přesná cena instalace musí být stanovena při prohlídce umístění a specifikaci konkrétního umístění!